logo reytt/hvítt
 Um Tjóðsavnið       Deildir       Tíðindi        Stuðul      Upplatingartíðir       Ofta spurt        English  
TJÓÐSAVNIÐ  LANDSBÓKASAVNIÐ LANDSSKJALASAVNIР    
leita í søvnum 4   bøkur og skjøl 3      náttúra 4 fornminni 4 framsýning, mentan, náttúra, skúlatænasta
Upplatingartíðir
Praktisk kunning
Skúlatænasta
 
aa Undirvísingartilfar
 
  Tættir úr mentanarsøguni
 
  Tættir úr náttúrusøguni

Savnsbúð
Rundvísing
Filmar
Framsýning í Brekkutúni 6,
Tjóðsavn - mentan og náttúra

Útisavnið í Hoyvík
Dúvugarðar í Saksun
Koltur
Hvalastøðin við Áir
Prentaðir faldarar o.a.
Sjórænarar

Summarið 1629 rændu tvey turkisk sjórænaraskip í Hvalba. 6 fólk vórðu dripin og fleiri enn 30 kvinnur og børn burturflutt. Kongur heitti í 1630 á føroyingar um at savna inn loysipening, men lítið spurdist burturúr. Tað eydnaðist ikki at savna inn upphæddirnar, ið skuldu til, tí fiskaloysi hevði verið av tí ringasta og armóðin so stór, at nógv fólk var deytt í hungri. Tey burturrændu komu ongantíð heim aftur til Føroya, men endaðu dagar sínar í turkiskum trældómi.

Úr tingbókunum 1629 og 1630
Stormegtigste Höjbaarne Fyrste, Allernaadigste Herre og Konning

Give vi fattige Folk Eders Maytts. underdanige Tienere udi Eders Naades Land og Öer Feröe paa det ydmigeligste og underdanigste tilkiende, hvorledes nu ude denne Sommer er indkommen her udi Landet udj Qualböö i Syderöö tvende tyrkerske Skibe, som havde inde ved fem Hundrede Mand af allehaande Slags Skielmer og Parti, og haver samme Parti frataget de fattige Folk ude forskrevne Öy Qualbo udi Suderöö, som der ere bosiddendes, hvad de haver haft, hvorover de fattige Folk ikke aleneste haver mist deres Kveg og Fe, Fiskebaade og andet, men endogsaa er de fattige Folk der udi Öen frataget deres Hustruer og Börn, over Tredive Mennesker, hvor over Gud naadeligen sig forbarme. Og haver de slemme Mennesker ihielslaget Seks Mennesker udi samme Øy. Haver de fattige Folk end ogsaa maatte ligget udi Marken udi den bedste Fisketid, udi hvilken de ellers skulde have sögt deres Nering, hvorover de fattige Folk ikke aleneste er kommen til Agters med Eders Maytts. Leje og Landskyld, men ogsaa ere hensatte udi alsomstörste Hunger og Elendighed, og ere befrygtendis, at for’ne Skielmer med flere af deres Parti ville sig hid til dette fattige Land nestkommendis Aar begive, efter som en Part af dennom noksom haver ladet sig forstaa, at de til kommendis Aar vil hidkomme med Elleve Skibe, og dersom Vor Herre ikke nu saa naadeligen havde straffet de slemme Mennesker, at det ene Skib formedelst en heftig Storm drev i Land og sloges i Stykker, da havde de haft udi Agt at spoleret og afbrendt dette ganske, fattige Land, som en dansk Mand, de havde med sig berette.

Ere vi fattige Folk der fore, allernaadigste Herre og Konning, udi alsomstörste Nöd og Elendighed, saavel som udi stor Frygt og Fare for saadanne Tyve og Skalkeparti ganske ydmygeligen og paa det allerunderdanigste begierendis, Eders Maytts. for Guds Skyld saadan vores Nöd og Trang naadeligen vilde ervege og betenke, saa tvivler vi intet paa Eders Maytts. der til finder Raad og Middel, at vi for saadanne ugudelige Menneskers Vold og store Overlast formedelst Eders Maytts. naadige Hielp bliver forsvaret.

Vi fattige Folk ville ogsaa gierne forskaffe os Bösser og Verger og hielpe til at forsvare Landet, det bedste os mueligt er, som vi dog dertil pligtig ere. Men efterdi disse fattige Folk her udi Landet ere ikke tilvande at omgaas med Bösser og Verger, ere vi paa det underdanigste begierendis, Edes Maytts. vilde forordne og tilsende os En, som Almuen her udi Landet udi saa Maade kunde undervise.
Her paa forvente vi Eders Maytts. naadige og milde Svar, hvilket Gud allermegtigste vil Eders May. belönne, og vi fattige og tro Undersaater stedse og altid med vöres Bönner til Gud allermegtiste ville det ihukomme, som vi des dog forpligtig ere. Den samme evige Gud spare og bevare Eders Maytts. udi et langtvarende og lyksaligt Regimente.

Actum Thorsshaffn udi Ferööe den 6. Juli Anno 1629.

Eders kong. Mayts.
allerunderdanigste Undersaater paa Ferööe.
Jens Jensen Skiffue, Guds Ords Tiener i Sandöö og Official paa Ferööe.
Joen Justinussön, Laugmand paa Feröe.
Michell Joenssönn og Jacop Pedersön, Sysselmend sammesteds.

 
Sjórænari 


Trælahandil